Intencje

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚWIĘTEJ ANNY – 25 lipca
9:00 + Danutę Rośniak w 2 r. śm.
12:00 SUMA ODPUSTOWA ZA PARAFIAN
12:00 + Wiesława Kacprzykowskiego, Zdzisława, Andrzeja Niemczyków
18:00 + Mariusza Sztajerowskiego, o błogosławieństwo dla całej rodziny

Poniedziałek – 26 lipca
17:00 + Stefana, Bronisławę Sokołowskich
18:00 + Stanisława Niedzielskiego

Wtorek – 27 lipca
17:00 + Stanisława Członkę
18:00 + Grzegorza Kaczmarka

Środa – 28 lipca
17:00 + Stanisława Członkę
18:00 + Dawida Kuligowskiego

Czwartek – 29 lipca
17:00 + Kamila Kępińskiego
18:00 + Aleksandra w 30 r. śm., Janinę Stanisławskich

Piątek – 30 lipca
16:00 ślub
17:00 + Stanisława Członkę
18:00 + Grzegorza Kaczmarka

Sobota – 31 lipca
15:00 ślub
16;00 ślub
17:00 + Jana Mielczarka w 18 r. śm., Wojciecha Mielczarka, Stefanię, Antoniego Stasiaków
18:00 + Genowefę Skwarską

XVIII Niedziela zwykła – 1 sierpnia
9:00 + Kamila Kępińskiego w 14 r. śm.
12:00 Za parafian
12:00 + Tadeusza Słabego
18:00 Z modlitwą przez wstawiennictwo Sługi Bożej Wandy Malczewskiej