I NIEDZIELA ADWENTU - 3 grudnia

Niedziela – 3 grudnia

9:00 + Franciszka, Mariannę, Hieronima, Henrykę Stanisława Kacprzyk

9:00 + Piotra Hana

12:00 Za parafian

12:00 + Andrzeja Sygita

18:00 W intencji beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej


Poniedziałek – 4 grudnia

7:00 + Piotra Hana

17:00 + Henryka Chaładę

18:00 + Barbarę Mielczarek


Wtorek – 5 grudnia

7:00 + Józefa Kałużnego

17:00 + Piotra Hana

18:00 + Arkadiusza Lisowskiego


Środa – 6 grudnia

7:00 + Teresę, Leona, Eugeniusza Samborskich, Stanisławę, Władysława Włodarczyków, Ignacego, Genowefę Czerwińskich

17:00 + Piotra Hana

18:00 + Stefana, Mariannę, Stefana Załęcznych


I Czwartek miesiąca – 7 grudnia

7:00 + Józefa Kałużnego

17:00 + Piotra Hana

18:00 + Anielę, Józefa Rośniaków


Piątek – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – 8 grudnia

9:00 + Jerzego Nowaka

17:00 + Czesława Pęczkowskiego

18:00 + Tomasza Janeczka


Sobota – 9 grudnia

7:00 + Tadeusza Hałaszkiewicza, Zofię, Szymona Smolarków i rodziców

17:00 + Janinę Rychlewicz

18:00 + Mariannę, Feliksa Pichlaków


II NIEDZIELA ADWENTU – 10 grudnia

9:00 + Stanisława Stępnia w 1 r. śm.

9:00 + Piotra Hana

12:00 Za parafian

12:00 + Krystynę, Stanisława Drzewosz

18:00 + Mariannę, Jana Kowalskich, Bolesławę, Feliksa Siewierów