Ruch Światło-Życie – bardziej znany jako Oaza to ruch założony przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, męczennika (1921-1987). Ruch powstał w 1954 i zrzesza ludzi każdego wieku i stanu. Celem ruchu jest formacja ku dojrzałości chrześcijańskiej. Znakiem charakterystycznym ruchu jest tzw. „foska”, czyli krzyż ułożony z liter greckich, układający się w słowa ΦΩΣ [fos] – światło i ΖΩΗ [stgr. dzoé lub ngr. zoí] – życie.

Formacja dzieci i młodzieży w ciągu roku odbywa się z reguły na cotygodniowych spotkaniach na trzech stopniach – ODB – Oaza Dzieci Bożych (kl. III-V), OND – oaza nowej drogi (kl. VI-VIII) i ONŻ – oaza nowego życia (szkoła średnia). Formacja przyparafialna z założenia wieńczona jest piętnastodniowymi rekolekcjami wyjazdowymi organizowanymi przez diecezję.

W naszej parafii odbywają się spotkania Oazy Dzieci Bożych w I i III piątki miesiąca g. 1800-2000. Zapraszamy wszystkich chętnych od II klasy SP.