Grupa biblijna to wspólnota, która spotyka się raz w tygodniu, aby poznawać i rozważać Słowo Boże zawarte w Biblii. Wspólne zgłębianie Pisma Świętego pomaga w odczytaniu Słowa Bożego w konkretnym kontekście swojego życia. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Prowadzącym jest ks. proboszcz.