Grupa synodalna to wspólnota osób, która spotyka się raz w miesiącu, aby rozmawiać o kwestiach wiary i Kościoła. Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem wiary i obecności we wspólnocie Kościoła. W ten sposób, poprzez wymianę duchowych doświadczeń, próbują odkrywać swoją odpowiedzialność za Kościół.