Modlitwa przez wstawiennictwo i o beatyfikację czcigodnej sługi bożej Wandy Malczewskiej

Czcigodna Sługo Boża, wstaw się za nami przed Bożym Obliczem i wyjednaj łaski do gorliwej służby bliźnim. Wszystkich nas prowadź do Boga przez umiłowanie Eucharystii i adorację Najświętszego Sakramentu. Napełnij nasze serca miłością do Ojczyzny i odpowiedzialnością za Kościół Święty. Ucz nas wytrwale kochać Chrystusa oraz wiernie Mu służyć w potrzebujących tak jak Ty zawsze to czyniłaś. Boże Wszechmogący, pokornie Cię prosimy, racz sługę Twoją Wandę wsławić cudami i wywyższyć na ołtarze. Za jej przyczyną i orędownictwem daj siłę i zdrowie chorym, otaczaj opieką cierpiących, pocieszaj strapionych, dźwigaj upadłych, a zwaśnionych natchnij wolą pojednanie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen