LSO w Parznie na dzień 14 października 2023 liczy 49 osób (12 lektorów, 25 ministrantów i 12 kandydatów). Stanowi to jedną z największych liczebnie służb liturgicznych w naszej archidiecezji. Ministranci służą do Mszy Świętej zarówno w kościele parafialnym, jak i w kaplicach w Lubcu, Mikorzycach i Magdalenowie. Ponadto pomagają w organizowaniu wielu inicjatyw podejmowanych w życiu parafii, stanowią także jako LSO w Parznie drużynę sportową piłki nożnej.

Patronami ministrantów są: św. Dominik Savio i św. Stanisław Kostka. Świętem Patronalnym LSO jest Uroczystość Chrystusa Króla, która przypada w 34. Niedzielę Zwykłą (ostatnią w roku liturgicznym).

Kandydatem na ministranta może zostać każdy chłopiec, przygotowujący się do I Komunii Świętej lub wcześniej, jeżeli proboszcz wyrazi zgodę. Każdy kandydat służy do Mszy Św. w komży. Po I Komunii Św. – w IV klasie SP kandydaci otrzymują błogosławieństwo ministranta i od tej pory mają przywilej noszenia pelerynki w czasie liturgii. Od klasy VIII SP chętni ministranci mogą podjąć posługę w funkcji ministranta Słowa Bożego (lektora) po przejściu odpowiedniego kursu i przyjęciu błogosławieństwa lektorskiego. Lektorzy odróżniają się od pozostałych ministrantów strojem, którym jest alba przepasana cingulum i złoty krzyż.

Spotkania ministrantów odbywają się z reguły w II i IV sobotę miesiąca naprzemiennie grupa V klasa + młodsi i VI klasa + starsi.