Przy naszej parafii istnieje 7 kół żywego różańca w: Parznie, Strzyżewicach, Roździnie, Magdalenowie, Lubcu, Domiechowicach i Adamowie. Każde koło liczy 20 osób, czyli tyle ile jest tajemnic różańca. Żywy Różaniec to wspólnota osób stanowiąca zaplecze modlitewne każdej parafii. Jest to ciche i pokorne apostolstwo polegające na codziennej wytrwałej modlitwie różańcowej.